Waarom jouw steun?

Mensen op de vlucht ondersteunen. Dat is wat we doen. Elke dag opnieuw. Met een ruim netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven reikt die ondersteuning tot in jouw buurt. Minstens 5.000 mensen zetten zich in als vrijwilliger voor mensen op de vlucht.

Tijdens hun asielprocedure, opvang en bij het uitbouwen van nieuw leven waar dan ook in Vlaanderen ... vrijwilligers actief in burgerinitiatieven geven zich volledig zodat mensen op de vlucht een warm onthaal en waardevolle hulp krijgen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakt er de komende jaren er een prioriteit van om deze lokale initiatieven beter te ondersteunen op professioneel en financieel vlak.

Wat doen we met jouw gift?

  • Minstens 50.000 euro van het totaal ingezamelde bedrag zetten we opzij in het Gastvrij Fonds. Vrijwilligersorganisaties kunnen hierop beroep doen om hun werking te financieren. Kijk hier voor meer info.
  • De rest van het bedrag gebruiken we om ons bewegingsteam te versterken zodat ze de komende jaren meer op terrein aanwezig kunnen zijn en de vrijwilligersorganisaties beter kunnen ondersteunen. Onze 5 regiocoördinatoren zetten zich volledig in om vrijwilligers te ondersteunen en de nieuwe initiatieven, meer ervaren vrijwilligersorganisaties, terreinactoren en overheden met elkaar in contact te brengen.

We hebben jouw steun nodig zodat we onze missie kunnen volbrengen: mensen op de vlucht en zij die hen bijstaan ondersteunen en versterken. Elke steun, op welke manier ook, maakt dus écht een verschil.

Samen Gastvrij is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Meer informatie over wie dat we zijn en wat we doen vind je op onze website.